PORTAL DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
Peixateria municipal

Des d'aquesta aplicació es poden gestionar les autoliquidacions de la taxa per utilització de la peixateria municipal per a venda de productes.