Avís legal: En compliment del deure d'informació establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'entitat propietària del domini tramits.godall.cat.

Denominació: Ajuntament de Godall
Activitat: Administració pública d'àmbit local
Domici fiscal: Pl. Mare Teresa Blanch, 8 – 43550 Godall (Tarragona) – Espanya
NIF: P4306900D
Telèfon: 977 73 80 18
Adreça electrònica: ajtgodall@gmail.com

Aquest portal permet la tramitació electrònica de procediments administratius amb l'Ajuntament de Godall, així com la realització de pagaments, quan el tràmit dugui associada una taxa, un preu públic o qualsevol altre tipus d'exacció, en les condicions que s'hi determinin per a cada procediment en concret.

Totes les connexions establertes amb el present espai web s'efectuen mitjançant el protocol segur de transferència d'hipertext (HTTPS). En tots els pagaments realitzats per mitjà d'aquesta pàgina, la selecció del mitjà de pagament i la introducció de dades es duen a terme en l'entorn segur del servidor del TPV Virtual Redsys, fora de la responsabilitat d'aquest Ajuntament.

El tractament de les dades personals facilitades a través del portal web tramits.godall.cat es realitzarà d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). Si vostè vol oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Godall presencialment o per correu electrònic a les adreces que apareixen més amunt.